BYGGNADSVÅRDSBUTIK I DALSLAND

ÅTERBRUKET FENGERSFORS

ÖPPET vecka 29: onsdag - lördag 11-15. tel: 0707265675

Färgbutik

I Återbrukets färgbutik finns linoljefärg från Ottosson Färgmakeri, slamfärg, pigment, såpa, ekologisk emulsionsfärg mm.

Vi är återförsäljare för Ottosson Färgmakeri, Claessons Trätjära, Färgriket, Zikon Linprodukter, Eskilstuna Kulturbeslag mfl.  

VÄLKOMNA!


Telefon:  0707 26 56 75

email:  info@aterbruketfengersfors.se

Adress: Återbruket Byggnadsvårdsbutik

               Bruket, Fabriksvägen 2

               662 95 Fengersfors