BYGGNADSVÅRDSBUTIK I DALSLAND

ÅTERBRUKET FENGERSFORS

__ÖPPETTID: LÖRDAGAR 10-14__

Färgbutik

I Återbrukets färgbutik finns linoljefärg från Ottosson Färgmakeri, slamfärg, pigment, såpa, ekologisk emulsionsfärg mm.

Vi är återförsäljare för Ottosson Färgmakeri, Claessons Trätjära, Färgriket, Zikon Linprodukter, Eskilstuna Kulturbeslag mfl.

VI HAR ÖPPET LÖRDAGAR 10-14

VÄLKOMNA!


Telefon:  0707 26 56 75

email:  info@aterbruketfengersfors.se

Adress: Återbruket Byggnadsvårdsbutik

               Bruket, Fabriksvägen 2

               662 95 Fengersfors